Finanční zajištění

HDBuzz je finančně podporováno konsorciem huntingtonských společností. Finančně nás podporují: Huntington’s Disease Association of England and Wales, Huntington Society of Canada a Huntington’s Disease Society of America. Hlavním sponzorem je nezisková nadace "Griffin Foundation".

Tyto organizace podporují HDBuzz jako službu pro celou huntingtonickou komunitu, ale nemá zvláštní přístup k obsahu HDBuzz, který je volně dostupný pro všechny. Žádná z organizací, která HDBuzz finančně podporuje, nemá redakční kontrolu nad obsahem HDBuzz, ani o to nepožádají.

European Huntington Disease Network - nezávislá síť vědců a odborníků na HN - poskytuje HDBuzz významnou nepeněžní administrativní pomoc a poradenství. Poskytuje také zdarma některé překladatelské služby, aby byl obsah HDBuzz k dispozici co nejširšímu publikum.

HDBuzz získává finanční prostředky průběžně. Doufáme, že udržíme naše úsilí prostřednictvím darů od dalších huntigtonských společností, dobročinných organizací i jiných společností a osob, které podporují naše poslání. V budoucnu možná rozšíříme naše stránky o sbírkové konto pro osobní on-line dary - ale přístup k obsahu HDBuzz nevyžaduje platbu a nikdy nebude.

HDBuzz nepřijímá peníze nebo podporu od farmaceutických společností nebo kohokoliv jiného, kdo má hmotný zájem na určité terapii HN. HDBuzz miluje farmaceutické společnosti - věříme, že nám pomohou léčit HN! Ale peníze od jakékoliv organizace spojené s určitou terapií mohou vyvolat dojem zaujatosti v našem zpravodajství, kterému se snažíme vyhnout.

Finančně nás podporují