Professor Ed Wild, MRCP, PhD

Šéfredaktor

London, UK

Ed Wild

Ed Wild přednáší klinickou neurologii na UCL Institute of Neurology (Ústav neurologie) v Londýně, a je čestným odborným tajemníkem pro neurologii na National Hospital for Neurology and Neurosurgery (Národní nemocnice pro neurologii a neurochirurgii). Ed studoval medicínu na Cambridge University a od roku 2005 pracuje v neurologickém výzkumu. Jeho výzkumnou disertační práci (Ph.D.) o biomarkerech a zánětech u HCH vedla na UCL Institute of Neurology prof. Sarah Tabrizi. Cílem jeho postgraduálního výzkumu je zřídit v Londýně infrastrukturu pro probíhající klinické testování potenciálních léčebných přístupů u HCH. Od roku 2009 spolu s dr. Jeff Carrollem zpřístupňuje veřejnosti novinky z výzkumu HCH.

Pro více informací navštivte edwild.com

Články editované Professor Ed Wild

Články napsané Professor Ed Wild