Dr Jeff Carroll, PhD

Šéfredaktor

Boston, USA

Jeff Carroll

Jeff Carroll je docent, který pracuje v programu Behavioral Neuroscience (Behaviorální neurovědy) na Katedře psychologie na Western Washington University. Jeho vědecký zájem tkví v pochopení systémových účinků Huntingtonovy choroby, především metabolických změn, které studuje pomocí myšího "knock-in" modelu Huntingtonovy choroby. Zajímá se také o terapie HCH využívající strategii umlčení genu, zejména s použitím antisense oligonukleotidů (ASOs). Jeho doktorské a post-doktorské studia zahrnují využití myších modelů k pochopení základních mechanismů HCH a preklinické testování léčebných zákroků u těchto modelů. Během svého PhD studia pracoval s Michaelem Haydenem (UBC). Jeho post-doktorské studie byly provedeny pod dohledem Marcy MacDonald (MGH, Harvard Medical School). Kromě toho, že se Jeff věnuje výzkumu, se v jeho rodině vyskytuje HCH a on sám je nositelem mutovaného genu, který onemocnění způsobuje.

Články editované Dr Jeff Carroll

Články napsané Dr Jeff Carroll