Dr Tamara Maiuri

Editor

Hamilton, Ontario, Canada

Dr. Tamara Maiuri je postdoktorandkou ve skupině Dr. Raye Truanta na McMaster University v Kanadě. Před tím, než se začala věnovat Huntingtonově chorobě, získala Tamara doktorát na katedře lékařské biofyziky na University of Toronto, kde studovala buněčnou biologii genů spojených s rakovinou. Její práce v laboratoři Dr. Truanta se zaměřuje na normální biologické funkce huntingtin proteinu v naději, že pochopí to, jak mohou být narušeny při dědičnosti mutovaného genu huntingtin, který způsobuje HCH.

Články editované Dr Tamara Maiuri

Články napsané Dr Tamara Maiuri